+355 67 2009 030 info@linear-al.com

SHËRBIME

Kompania ‘Linear’ Shpk mbulon një gamë të gjërë të shërbimeve në fushën e paisjeve spitalore duke filluar nga projektimi I ambjenteve te duhura per instalimin e aparaturave mjeksore, me pas instalimin e tyre, testimi, riparimi i pajisjeve, suporti Teknik dhe mirëmbajtja nga stafi jonë. Suporti jone eshte prezent vazhdimisht per te siguruar mbarvajtjen në mënryrë sa më të sigurtë të proçedurave mjekësore duke mbrojtur dhe eleminuar rrezatimin e dëmshëm qe mund te gjendet ne keto ambjente. Paisjet qe ne tregtojme jane fjala e fundit e teknollogjis dhe shkences.

Konsulencë, Projektim dhe Ndertim

Ne japim konsulence ne projektimin dhe ndërtimine e ambienteve te ndryshme spitalore. Me një eksperiencë disa vjecare në këtë fushë ne ju ofrojmë projektimin dhe ndertimin për cdo projekt që do donit të bënit realitet :

  • Per te gjitha ambjentet spitalore te ekspozuara kundrejt rrezatimit jonizues (rrezeve X).
  • Per cdo ambjent tjeter spitalor si dhe klinika te ndryshme.