+355 67 2009 030 info@linear-al.com

Brachytherapy

Aplikimet e Elekta Brachytherapy janë dizenjuar për precizion, nëtrajtimine tumorevetendrysmesi prostate, gjiri, lëkura, rectum dhe ne anatomingjinekologjike.Brachytherapy është e përshtatur si një modalitet i vetëm trajtimi ose edhe në kombinim me trajtime tëtjerasiradioterapia.Elekta brachytherapy ofronzgjidhjen më të mirë klinike, me një shtrirje ndërkombetare dhe mbi të gjitha, e përkushtuar në shëndetin e pacientit.
Aplikimet e Elekta Brachytherapy janë pjesë kryesore të portofolit Elekta radioterapi dhe përfshirë 40 vjet tërisivetëNucletron.KëtupërfshihetEsteya, Flexitron, planii trajtimit të Oncentra.

Lista e produkteve për Brachythrapy

Flexitron

Real-time Prostate

MicroSelectron