+355 67 2009 030 info@linear-al.com

Linear shpk

Kompania Linear shpk është themeluar në vitin 2010 në Shqipëri, çertifikuar me ISO 9001:2015, në vitin 2011.
leXO MË SHUMË

Mirësevini

Kompania Linear shpk është themeluar në vitin 2010 në Shqipëri dhe e çertifikuar ne 2011 me çertifikatën ISO 9001:2015. Ne jemi të specializuar në fushën e tregëtimit, instalimit, mirëmbajtjes së pajisjeve mjekësore, si dhe pajisjeve dozimetrike për monitorimin e rrezatimeve jonizuese dhe jojonizuese.Gjithashtu ofrojmë konsulencë ndërtimore për mbrojtjen nga rrezatimi në të gjitha ambientet e punës të ekspozuara ndaj rrezatimeve. Linear sh.p.k është distributor zyrtare i kompanisë ‘Elekta’ për Shqipërine. Elekta është kompania lider për kujdesin shëndetësor, pionere në risitë më të fundit si dhe zgjidhjet klinike për trajtimin e tumoreve dhe çrregullimeve të trurit.

ELEKTRA siguron teknologji, inteligjente që përmiresojnë, zgjasin dhe shpëtojnë jetën e pacientëve.

Teknologjitë e përdorura janë:

  • Akseleratori Linear për Radioterapi
  • Gamma Knife për Radiokirurgji
  • Nucletron për Brachiterapi
  • Paketa software

RaySafe (Unfors) është kompani lider në menaxhimin dhe kontrollin e cilesis per dozimetrine me rezatimet X-Ray. RaySafe (Unfors) siguron zgjidhje të detajuara për ambientet me X-Ray me produktet e saj monitoruese.

Firma ‘LINEAR Sh.p.k’.operon qe prej vitit 2010 me çertifikatën ISO 9001:2015 në sektorin e pajisjeve mjekësore, i vetmi subjekt në Shqipëri që ka përvojën të instalojë dhe mirëmbajë pajisje Digital Linear Accelerator (Përshpejtues Linear Digital).

Projektim dhe ndertim i qendrave dhe klinikave mjkesore

Stafi jonë inxhinierik gjithashtu është i specializuar në projektim dhe ndertimin e qëndrave dhë klinikave mjekësore. Ne garantojmë suksesin e padiskutueshëm në projektet të ashtuquajtura “turnkey projekts”. Me një eksperiencë disa vjecare në këtë fushë ne ju ofrojmë konsulencë dhe suport për cdo projekt.

Shërbime

Kompania ‘Linear’ Shpk mbulon një gamë të gjërë të shërbimeve në fushën e paisjeve spitalore duke filluar nga projektimi I ambjenteve te duhura per instalimin e aparaturave mjeksore, me pas instalimin e tyre, testimi, riparimi i pajisjeve, suporti Teknik dhe mirëmbajtja nga stafi ynë. Suporti jone eshte prezent vazhdimisht per te siguruar mbarvajtjen në mënryrë sa më të sigurtë të proçedurave mjekësore duke mbrojtur dhe eleminuar rrezatimin e dëmshëm qe mund te gjendet ne keto ambjente. Paisjet qe ne tregtojme jane fjala e fundit e teknologjis dhe shkences.

Pajisje Mjekësore dhe Mirembajtja e tyre

Tek ne do të gjeni një shumellojshmeri paisjesh elektro-mjeksore, të teknologjisë së fundit, të thjeshta në përdorim dhe me saktësi shumë të lartë terapeutike si më poshte:

Si dhe te gjitha llojet e paisjeve dozimetrike për monitorim e ambjenteve me rrezatim jonizues ne formen e rrezeve X.

Konsulencë, Projektim dhe Ndërtim

Ne ofrojmë konsulence ne projektimin dhe ndërtimine e ambjenteve te ndryshme spitalore. Me një eksperiencë disa vjecare në këtë fushë ne ju ofrojmë projektimin dhe ndertimin për cdo projekt që do donit të bënit realitet:

 

  • Per te gjitha ambjentet spitalore te ekspozuara kundrejt rrezatimit jonizues (rrezeve X)
  • Per cdo ambjent tjeter spitalor si dhe klinika te ndryshme.

PROJEKTE

Projektet e realizuara nga ne gjatë këtyre viteve në fushën e konstruksioneve dhe rikonstruksioneve janë të fokusuara në qendra spitalore, klinika mjekësore dhe jo vetëm. Disa nga projektet e realizuara nga kompania jonë janë si më poshte:

Klinika Gjermane e Syrit

Klinika e Fertilitetit (IVF)

Qëndera estetike për Kirurgjine Plastike SANTE PLUS

Departamenti i diagnostikimit me PET-CT dhe trajtimit me Jod Radioaktiv

Departamenti i Kardiologjisë

Departamenti i Pediatrisë

Dega e Raiffeisen Bank

Klinika dentare AMC

Departamenti i Radiologjisë, Skaner, Dhomat teknike dhe të kontrollit

Klinika Gjermane e Syrit

Klinika e Fertilitetit (IVF)

Qëndera estetike për Kirurgjine Plastike SANTE PLUS

Departamenti i diagnostikimit me PET-CT dhe trajtimit me Jod Radioaktiv

Departamenti i Kardiologjisë

Departamenti i Pediatrisë

Dega e Raiffeisen Bank

Klinika dentare AMC

Departamenti i Radiologjisë, Skaner, Dhomat teknike dhe të kontrollit

 

 

 

 

PARTNERË

PARTNERË